Management en meer …

Interim-Management en Projectmanagement

Welkom op de website van Albert van Nuil, ervaren interim-manager en projectmanager. Al ruim 30 jaar heb ik in uiteenlopende rollen als lijnmanager, interim-manager, projectmanager en programmamanager veel trajecten en projecten tot een goed einde gebracht. Het merendeel betrof complexe projecten en situaties, waarin niet alleen het einddoel belangrijk was. Mensen moesten worden meegenomen in een veranderproces en goede afstemming met belanghebbenden was altijd essentieel. Ik sta als professional en als mens voor een goed resultaat dat ook op een goede en plezierige manier wordt behaald. Voor een pittige uitdaging of een complexe managementopdracht mag je mij altijd benaderen!

Focus bepaalt de richting, niet de grens

Mijn focus ligt op interim-management en projectmanagement. Naast ervaring in resultaatgericht management heb ik als geschoold veranderkundige en coach ook kennis en ervaring in verandermanagement en organisatieontwikkeling. Die kennis en ervaring gebruik ik ook in alle opdrachten. Daardoor kan ik veel zaken aan elkaar verbinden, heb ik oog voor de menselijke maat en kan ik verandertrajecten en ontwikkeltrajecten begeleiden.

Gemeenten en woningcorporaties

Ik richt mij primair op gemeenten en woningcorporaties. Ik heb een goede kennis van de werkprocessen die bij gemeenten en woningcorporaties spelen en ik ken de cultuur en context.

Bij gemeenten heb ik een specifieke focus op publiekszaken en burgerzaken. Ik ken de actuele vraagstukken die spelen in de publieke dienstverlening en ik heb kennis en ervaring met de meeste producten en diensten van burgerzaken. Bij woningcorporaties richt ik mij ook op publieke dienstverlening, maar bovenal op een adequate informatievoorziening en procesadvisering. Kennis en ervaring bij gemeenten en woningcorporaties is voor een groot deel uitwisselbaar, wat de effectiviteit van mijn inzet vergroot.

Een greep uit mijn portfolio

Manager (Burgerzaken, Belastingen, Gegevensbeheer, ICT) bij gemeenten
Teamleider (ICT, I&A, FaZa) bij woningcorporaties
Portfoliomanager, programmamanager, kwartiermaker bij woningcorporaties
Adviseur publieke dienstverlening en burgerzaken bij gemeenten
Projectmanager bij gemeenten en woningcorporaties

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kan je terecht op mijn LinkedIn pagina en via telefoon, Teams, Zoom of een bezoek aan je kantoor bespreek ik graag met je wat ik voor jou of jouw organisatie kan doen. Maar ook hier vind je meer over mij en over mijn portfolio.