Professional coaching

“Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen.”
(Stephen Covey)

Coachen van mensen is wezenlijk anders dan het managen van mensen. Waar de term “coachend managen” wordt genoemd, distantieer ik mij daarvan. Binnen managementrollen wordt wel degelijk volop gebruik gemaakt van coachingstechnieken, maar een rol als coach moet niet worden vermengd met een rol als manager. In mijn optiek is coaching gericht op het verbeteren van de gecoachte persoon en niet op het omvormen van een persoon naar de wensen van zijn manager.

Hoewel kennis en ervaring uit meerdere theorieën en meerdere methodieken gebruikt worden, baseer ik mij vooral op de Transactionele Analyse (TA). Deze methodiek richt zich onder meer op rollen die iemand kan aannemen (zogenaamde ego-posities) en op een grote mate van zelfreflectie. Binnen de TA zijn talloze mogelijkheden beschreven om je bewuster te laten communiceren; dat is essentieel om goed met anderen samen te werken en daarbij effectief te zijn. Ik maak in mindere mate ook gebruik van neuro-linguïstisch programmeren (NLP), die wat meer nadruk legt op het denken en voelen om grip op je leven te krijgen en om met anderen te communiceren. Om mensen te helpen bij het managen van zichzelf wordt steeds vaker gebruik gemaakt van oosterse wijsheden, die vaak zijn ontleend aan al eeuwenoude ervaringen en het boeddhisme. Mindfulness is daarbij een moderne term voor een levenswijze en vormen van meditatie die voor veel mensen voor inzicht en rust kunnen zorgen.

Ik richt mij op professionele coaching en niet op therapeutische coaching. Dit houdt in dat ik alleen een coachende rol aanbied in een werkgerelateerde relatie. Basis daarbij is een gelijkwaardige relatie tussen de opdrachtgever, de gecoachte persoon en de coach. Vaak is de opdrachtgever de leidinggevende van de gecoachte persoon. Dat vereist een vertrouwensband tussen de drie partijen met een eigen integere en onafhankelijke rol van de coach.

Vóór het aanvaarden van een rol als coach zullen goede afspraken worden gemaakt over randvoorwaarden van het coachingstraject. Daarbij wordt de rol van de opdrachtgever, van de gecoachte persoon en van de coach goed en duidelijk beschreven. Ook worden vooraf binnen dit drietal de ontwikkeldoelen afgesproken.

Voor meer informatie over de inzet als professional coach wordt verwezen naar de website op albertvannuil.nl.

Mogelijke vormen van dienstverlening:

  • individuele coach
  • coaching van een groep
  • executive coaching
  • training voor individu of groep
  • persoonlijk klankbord