Portfolio

Albert van Nuil heeft onder meer de volgende rollen en functies bekleed.

Vervulde rollen als manager:

 • Teamleider Informatisering & Automatisering bij woningcorporaties
 • Portfoliomanager bij woningcorporaties
 • Manager Frontoffice Burgerzaken en Belastingen bij een grote gemeente
 • Manager Belastingen bij een grote gemeente
 • Manager ICT beheer bij een grote gemeente
 • Kwartiermaker / teamleider Informatievoorziening & Services bij een woningcorporatie
 • Programmamanager bij woningcorporaties
 • Hoofd Procesinnovatie & Informatisering en Facilitaire Zaken bij een woningcorporatie
 • Hoofd Processen & Systemen bij een drinkwaterbedrijf
 • Teamleider ICT en Gegevensbeheer bij een kleine gemeente
 • Manager sector Automatisering bij een middelgrote gemeente
 • Hoofd afdeling I&A en GIS coördinator bij een kleine gemeente
 • Implementatiemanager bij een middelgrote gemeente
 • Hoofd secretarie van een klein waterschap

Vervulde rollen als adviseur en onderzoeker:

 • Adviseur en coach teamontwikkeling burgerzaken bij gemeenten
 • Ontwikkelaar en presentator workshop verandermanagement voor gemeenten
 • Onderzoeker gevolgen digitalisering burgerzaken voor gemeenten
 • Adviseur en projectleider informatieplanning bij een woningcorporatie
 • Adviseur elektronische dienstverlening bij een provincie
 • GBA auditor voor het procesdeel en het privacydeel
 • Onderzoeker digitale veiligheid en risicobewustzijn bij de overheid
 • Adviseur van gemeenten voor de strategische toepassing van ICT, w.o. EGEM en NUP doelen
 • Visieontwikkeling dienstverlening bij gemeenten en woningcorporaties
 • Trendonderzoek gebruik open data bij de overheid
 • Onderzoeker ICT organisatie en ICT gebruik bij enkele middelbare scholen
 • Adviseur samenwerkingsverband waterschappen inzake belastingheffing
 • Ondersteuning bij invoering stelsel van basisregistraties
 • Haalbaarheidsonderzoek samenwerking waterschappen en gemeenten bij belastingheffing
 • Adviseur en projectmanager voor de invoering van nieuwe informatiesystemen
 • Accountmanager namens het ministerie van BZK inzake Tweede Kamer verkiezingen
 • Doorlichter van verschillende organisaties

Instanties waarvoor opdrachten zijn uitgevoerd zijn onder meer:

 • Gemeenten Utrecht, Groningen, Diemen, Dinkelland, Leeuwarden, Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Zwolle, Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Borne, Culemborg, Arnhem, Haren, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Emmen, Boarnsterhim, Dalfsen, Heerenveen
 • Woningcorporaties Domesta, Mijande Wonen, WBO Wonen, Viverion, Acantus, Mozaïek Wonen
 • Het A&O fonds Gemeenten
 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • De scholen RSG Wolfsbos Hoogeveen en ABVO Almere
 • Provincie Overijssel
 • Regio Rivierenland
 • Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Een samenwerkingsverband van waterschappen
 • Een intergemeentelijke sociale dienst