Organisatieontwikkeling

“Alles is in beweging”
(Heraclitus (540-480 vC))

Een organisatie kan zich in meerdere opzichten ontwikkelen. En die ontwikkeling kan op meerdere doelen gericht zijn. Er is dan ook geen blauwdruk voor de juiste ontwikkeling van een organisatie. Op hoofdlijnen kan een ontwikkeling gericht zijn op de volgende onderwerpen:

 • de ontwikkeling van leiderschap
 • de ontwikkeling van het management
 • de ontwikkeling van individuele medewerkers
 • de ontwikkeling van teams en samenwerking

De vorm waarin de ontwikkeling plaatsvindt kan ook heel divers zijn. Er zijn gestandaardiseerde programma’s die een bepaald inzicht geven en als een soort training of opleiding zijn te zien. Meestal is het juiste programma een stuk maatwerk dat pas kan worden ingericht als de doelen en de vertreksituatie bekend zijn.

Als het gaat om het versterken van een individuele medewerker en diens competenties kan worden gekozen voor een vorm van coaching die is gericht op de individuele persoon. Ik richt mij op professional coaching, die de gecoachte persoon bovenal verder moet helpen om beter in zijn functie en rol te komen. Ook kan ik mensen helpen beter om te gaan met stress en stressreductie wordt steeds belangrijker in coaching. Voor het ontwikkelen van geleide teams naar een zelfsturend team kan ik ook de nodige ondersteuning en begeleiding verzorgen. Hierbij gaat het echter nooit alleen om het team zelf, maar ook om de ontwikkeling van het management. Om een zelfsturend team verantwoord en succesvol te laten functioneren zijn goede randvoorwaarden en een juiste houding van het management noodzakelijk.

Naast individueel of groepsgerichte coaching kan ik ook intervisie organiseren en begeleiden. Ik heb meerdere intervisiegroepen begeleid en ik ben binnen de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) ook facilitator van een intervisiegroep van organisatieadviseurs.

Ik maak in zowel managementrollen als in rollen als coach gebruik van een zelf ontwikkelde MSP-drieluikTM.

Mogelijke vormen van dienstverlening:

 • verandermanagement
 • inrichting model van zelfsturing
 • begeleiden zelfsturende teams
 • begeleiden van een verandertraject
 • coaching en training
 • inrichting van de organisatie
 • persoonlijk klankbord