Leiderschap

“Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.”
(Nelson Mandela)

Waarom is de ene mens in staat om mensen achter zich te krijgen en de ander niet? En waarom voldoen we graag aan de oproep van die ene persoon, terwijl we de oproep van een ander maar niets vinden. Misschien wel omdat we iemand accepteren als onze leider en een ander niet. Soms heeft dat te maken met de status van iemand, met zijn charisma of met zijn persoonlijkheid. Maar ook gewone mensen kunnen een leider zijn of een leider worden. Over leiderschap zijn veel boeken geschreven en in al deze boeken worden specifieke kenmerken van een echte leider genoemd.

Een manager geeft doorgaans ook leiding, maar is hij dan ook een leider? Sommige managers wel en andere niet, als we de deskundige wetenschappers mogen geloven. Leiderschap is niet hetzelfde als management. Over een aantal verschillen is men het wel eens. Zo richt een leider zich op het bepalen van de richting en de doelen, kijkt hij naar de toekomst, zet hij een stip op de horizon en zorgt hij dat de juiste dingen worden gedaan. Een manager zorgt juist dat de gestelde doelen worden gehaald, dat het vandaag allemaal goed loopt, dat er richting de stip op de horizon wordt gewerkt en dat de dingen juist worden gedaan.

De meeste managers van een organisatie zijn de ene keer een manager en de andere keer een leider; en dat terwijl zij 52 weken per jaar dezelfde persoon zijn. Een theoretisch onderscheid tussen leiderschap en management zal in de praktijk dan ook weinig houvast bieden om beide rollen goed uit te voeren. Wat wel kan is het leren van managementwetenschappers en leiderschapsdeskundigen en om zo eigenschappen te ontwikkelen en competenties te verwerven die je zowel een goede manager als een goede leider maken. Ik kan managers helpen deze eigenschappen te ontwikkelen en deze competenties te verwerven.

Mogelijke vormen van dienstverlening:

  • executive coaching
  • uitzetten van een koers
  • invoeren nieuwe vormen van leiderschap
  • persoonlijk klankbord