Gemeenten en woningcorporaties

Ik kan in beginsel een bijdrage leveren aan allerlei organisaties. Overal is immers management en organisatieontwikkeling van belang en dat is in de kern bij andersoortige organisaties niet veel verschillend. Ik heb mij echter specifiek gericht op het openbaar bestuur en de publieke sector en daarbinnen bovenal op gemeenten en woningcorporaties.

Ik ken de wereld van gemeenten heel goed en heb daar veel verschillende functies vervuld als interim-manager en adviseur. Ik heb in een grote gemeente onder meer leiding gegeven aan de afdeling Belastingen (ruim 70 fte) en daar verantwoordelijkheid gedragen voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Ik was ook verantwoordelijk voor de WOZ-taxaties en alle juridische aspecten die speelden. In die gemeente heb ik ook gefungeerd als hoofd burgerzaken (circa 30 fte) en maakte ik deel uit van de vakdirectie publieke dienstverlening. Ik heb meerdere ICT-afdelingen van gemeenten geleid. In een grote gemeente heb ik leiding gegeven aan het technisch ICT-beheer met een afdeling van circa 45 fte en 3.600 werkplekken, maar het merendeel ging om I&A- of ICT-teams van circa 10 tot 15 medewerkers. Naast het werken als interim-manager heb ik ook als EGEMi- en KING e-adviseur bij veel gemeenten verandertrajecten geleid en begeleid om de publieke dienstverlening te verbeteren. Verder heb ik meerdere trajecten begeleid voor de ontwikkeling van medewerkers publiekszaken en burgerzaken en heb ik als adviseur van het A&O-fonds Gemeenten diverse gemeenten bijgestaan in verandertrajecten rond digitalisering in de publieke dienstverlening. Ik heb dan ook ervaring met veel disciplines binnen de gemeentelijke wereld.

Vanaf 2012 heb ik hoofdzakelijk voor woningcorporaties gewerkt. Als interim-manager heb ik afdelingen I&A, ICT en facilitaire zaken geleid. Ik heb daarin vaak leiding gegeven aan de optimalisering van de interne dienstverlening, de aanpassing van meerdere I&A-functies en aan trajecten rond de outsourcing van het ICT-beheer. Ik heb ook enkele malen een rol als programmamanager vervuld en structuur gebracht in de omgang met programma’s en projecten voor tal van werkprocessen. Ik heb daarin vaak mijn kennis van de publieke dienstverlening gebruikt; ook woningcorporaties hebben immers een belangrijke publieke functie richting huurders en woningzoekenden. Hierdoor heb ik een breed inzicht verkregen in het werk van de woningcorporaties en hoe dit zo goed mogelijk kan worden ingericht.