Vertrouwen bij samenwerking

In het kader van een studie Managementwetenschappen heb ik een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van vertrouwen in samenwerkingsrelaties. Ik heb naar aanleiding daarvan in 2014 ook een publicatie gemaakt over de ontwikkeling van thin trust en thick trust in een relatie tussen verschillende organisaties. Onlangs zag ik in een opdracht voor samenwerking dat dit onderzoek nog steeds interessant kan zijn. Daarom publiceer ik deze ook op mijn website.

Vertrouwen bij samenwerking – ontwikkeling van thin trust en thick trust in samenwerkingsrelaties

Nieuwe richting en nieuwe website

De jaarwisseling 2016-2017 is voor mij het moment om de focus iets te verleggen. Geen revolutie, maar een kleine koerswijziging in mijn werk. Ik heb de laatste jaren vooral gewerkt als interim-manager, programmamanager en adviseur op het snijvlak van dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT. Dat is een prachtig vakgebied waar ik naar mijn eigen mening een toegevoegde waarde heb en waaraan ik veel voldoening en werkplezier ontleen. Ik blijf dat dan ook onverminderd doen.

Ik heb parallel daaraan en ook in eerdere rollen en functies veel van doen gehad met vraagstukken rond verandermanagement en organisatieontwikkeling. Ik heb de laatste jaren ervaren dat een organisatie die bij de tijd wil blijven zich meer dan ooit moet blijven ontwikkelen en het aanpassen aan veranderingen als een normaal verschijnsel moet zien. En juist dit is een vakgebied waar ik de meeste energie uit haal en waarin ik via scholing en ervaring het nodige inzicht heb verworven. Door het werken aan veranderingen en het ontwikkelen van de organisatie te koppelen aan nieuwe mogelijkheden van de dienstverlening komt een krachtig mengsel vrij. Om blijvend te veranderen en verder te ontwikkelen is leiderschap nodig. Het leiden van een organisatie met zelfstandige en zelfbewuste medewerkers vraagt om leiderschap met visie en een mensgerichte benadering. Het is mijn uitdaging vorm te geven aan duurzame veranderingen en een duurzame ontwikkeling van organisaties, diens managers en diens medewerkers. Daarom een focus op verandermanagement, organisatieontwikkeling en leiderschap.

Deze verlegging van de focus is tevens de aanleiding om mijn website daarop aan te passen. Op 22 december 2016 is de nieuwe website gepubliceerd.

Boeddha’s Brein, een boek over mindfulness

Afgelopen weken heb ik het boek Boeddha’s Brein* van de Amerikaanse auteur Rick Hanson gelezen. Het is een indrukwekkend boek en zelden heb ik zo veel inzichten in één boek opgedaan als in deze uitgave van de neuropsycholoog Rick Hanson, die ook meditatieleraar is. Op een begrijpelijke, interessante, soms zelfs humoristische wijze geeft Hanson blijkt van een grote kennis van mindfulness en wat dat voor een mens kan betekenen. En hij koppelt dit aan moderne wetenschappelijke inzichten uit de neuropsychologie, waardoor het boek aan kracht wint.

In Boeddha’s Brein geeft Hanson praktische informatie over mindfulness en meditatie en hij geeft een kijkje in de wereld van het boeddhisme, echter zonder daarbij moraliserend te zijn of het boeddhisme te propageren boven andere overtuigingen of visies. Het lijden en het kennen van de oorzaak van het lijden, kernpunten in het boeddhisme, gaan elk mens aan. De schrijver slaagt erin de oorzaken van ons lijden duidelijk te maken en laat zien welke alternatieven er zijn om aan het lijden te ontkomen. Ik ken uit verhalen van andere mensen en ook uit eigen ervaringen de grote kracht van meditatie en het hebben van aandacht voor het hier en nu, maar Hanson gaat veel verder dan het vertellen dat meditatie en mindfulness heilzaam kan zijn. Hij maakt de verbinding met de werking van onze hersenen en toont op basis van wetenschappelijke publicaties aan waarom het heilzaam werkt en wat de fysieke uitwerking is van meditatie op onze hersenen. Ik ben zelf aanzienlijk meer rationeel ingesteld dan dat ik mij door gevoel laat leiden en de combinatie van oude oosterse inzichten aan recente wetenschappelijke inzichten heeft mij meer dan welk ander boek ook geraakt en veranderd. Ik breng twee onderwerpen specifiek naar voren.

Hanson zegt dat sommige gebeurtenissen ervoor zorgen dat ons brein een pijl afschiet. Oude delen van de hersenen met onder meer de amygdala en de hippocampus brengen processen op gang die ons strijdbaar of bang maken of stress veroorzaken. Deze eerste pijl kunnen we niet beïnvloeden. Mensen hebben onder meer via de veel later ontstane prefrontale cortex ook hersendelen waarop wij zelf invloed kunnen uitoefenen. Rick Hanson voert bewijs aan dat mindfulness en meditatie fysiologische veranderingen in die hersendelen kunnen bewerkstelligen. Hierdoor hebben wij echt aantoonbaar invloed op ons eigen gevoel en gedrag en kunnen we ons erin trainen of en hoe wij een tweede pijl door ons brein laten afschieten.

Hanson haalt een verhaal aan van een oude indiaanse vrouw die zegt dat ze twee wolven in haar hart heeft. Een wolf van liefde en een wolf van haat. Ik vind ook dat een geniale gedachte. Hebben we niet allemaal gevoelens van haat en gevoelens van liefde? Door de wolf van liefde meer aandacht te geven en goed te voeden zal deze de baas worden in ons hart. Ook dat is mindful, want wat wij in het Engels c.q. in de westerse wereld mindful noemen is gebaseerd op een Aziatisch begrip dat ook als heartful kan worden vertaald. Misschien kunnen we letterlijk ons hart niet veranderen, maar onze hersenen wel. Door bewust en mindful te leven voeden wij ons figuurlijke hart op de juiste wijze.

Ik kan elk mens aanbevelen het boek van Rick Hanson te lezen.

 

Boeddha’s Brein; Hoe mindfulness je hersens en je leven kan veranderen. Auteur: Rick Hanson PhD. Vijfde druk, 2014. Oorspronkelijke titel: Buddha’s Brain; The practical neuroscience of happiness, love and wisdom. Copyright in Nederland: Uitgeverij Ten Have.

Ondernemer!

Enkele weken geleden ben ik gestart met een eigen bedrijf. En vanaf vandaag gaat het echte werk beginnen. Na 12 jaar te hebben gewerkt vanuit een groot adviesbureau doe ik het vanaf nu geheel zelfstandig. Vanuit Van Nuil Management & Organisatie werk ik hoofdzakelijk als manager, organisatieadviseur en onderzoeker. Ik kan nu mijn ideeën, kennis en ervaring gebruiken op een wijze die ik helemaal zelf wil. Maar geen vaste inkomsten meer, ik moet nu zelf opdrachten zien te krijgen. Dat is mooi, dat is lastig, dat is spannend. Ik heb er zin in!