Beknopt CV Albert van Nuil

Naam: drs. ing. Albert van Nuil CMC RI
Woonplaats: Hardenberg

Verandermanager / organisatieontwikkelaar

Als verandermanager help ik organisaties een verandertraject in goede banen te leiden; kernpunten daarin zijn verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en een menselijk gezicht. Als organisatieontwikkelaar en professional coach help ik managers, medewerkers en teams om slagvaardig, efficiënt en effectief te zijn; kernpunten daarin zijn persoonlijke effectiviteit, zingeving, stressbeheersing en duurzaam personeelsmanagement. Mijn kennis en ervaring liggen vooral in het leiden en begeleiden van verandertrajecten om de dienstverlening en de bedrijfsvoering binnen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein te verbeteren. Dat gebeurt in verschillende rollen en opdrachten: interim-manager, adviseur verandermanagement, programmamanager, projectmanager of coach. Ik ga altijd voor een goed resultaat met structurele duurzame verbeteringen en zorg er daarbij voor dat het beste wordt gehaald uit de medewerkers.

Inhoudelijke vakgebieden

Focus bepaalt de richting, niet de grens! Mijn focus ligt op de bovengenoemde onderwerpen. Die kunnen worden samengevat als management, verandermanagement, professional coaching en ontwikkeling van mensen en organisaties. Daarnaast heb ik kennis en ervaring op een aantal specifieke terreinen. Dat zijn ICT management, belastingen, burgerzaken, facilitair management, programmamanagement, informatieveiligheid en privacy wet- en regelgeving. Door deze brede kennis en ervaring kan ik bij uitstek meerdere vakgebieden aan elkaar verbinden.

Ervaring in vogelvlucht

 • lijnmanager van afdelingen bij gemeenten, waterschappen, nutsvoorzieningen en woningcorporaties variërend van 5 tot 72 fte; o.m. burgerzaken, belastingen, financiën, ICT, facilitair, projectbureau
 • verandermanager / adviseur verandermanagement bij gemeenten, de rijksoverheid, provincies, scholen en waterschappen
 • onderzoeker bij gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en de onderzoeksraad voor veiligheid
 • coach en begeleider van projectleiders, managers en medewerkers
 • groepsleider intervisie van o.m. professionele organisatieadviseurs
 • programmamanager en projectmanager bij gemeenten en woningcorporaties

Opleidingen

 • AMBI informatiebeleid en technische bedrijfskunde (beide HBO)
 • managementwetenschappen / verandermanagement (WO)
 • professionele communicatie / coachingsvaardigheden / teamcoaching

Certificering en lidmaatschap

 • certified management consultant (CMC) en lid van de Ooa
 • registerinformaticus (RI) en lid van de KNVI
 • lid van de NOBCO
 • TMA certified professional