Beknopt CV Albert van Nuil

Naam: drs. ing. Albert van Nuil CMC RI
Woonplaats: Hardenberg

Profiel: verandermanager / organisatieontwikkelaar

Als verandermanager help ik organisaties een verandertraject in goede banen te leiden. Als organisatieontwikkelaar help ik managers, medewerkers en teams slagvaardig, efficiënt en effectief te zijn. Daarbij hanteer ik een mensgerichte stijl en dat is in mijn ogen de enige weg die leidt naar duurzame resultaten. Mijn kennis en ervaring liggen vooral in het leiden en begeleiden van trajecten om de dienstverlening en de bedrijfsvoering binnen gemeenten en woningcorporaties te verbeteren. Ik ga voor een goed resultaat met structurele verbeteringen en besparingen en zorg er daarbij voor dat het beste wordt gehaald uit de medewerkers.

Ervaring in vogelvlucht

 • manager van afdelingen bij waterschappen, nutsvoorziening, woningcorporaties en gemeenten variërend van 5 tot 72 fte; o.m. burgerzaken, belastingen, financiën, ICT, facilitair, projectbureau
 • adviseur bij de rijksoverheid, provincies, scholen, waterschappen en gemeenten; o.m. m.b.t. informatiemanagement, gegevensbeheer, dienstverlening, procesinrichting
 • programmamanager bij gemeenten en woningcorporaties
 • onderzoeker bij gemeenten, provincie, scholen, samenwerkingsverbanden en de onderzoeksraad voor veiligheid
 • groepsleider intervisie van professionele organisatieadviseurs
 • belangrijkste taakgebieden: optimalisering bedrijfsvoering en dienstverlening; opzet en begeleiding zelfsturende teams
 • specifieke extra kennis en ervaring: waarborgen informatiebeveiliging en privacy in lijn met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving rond AVG, WBP, BRP, CBP/AP

Opleidingen

 • Gymnasium A
 • AMBI informatiebeleid (HBO)
 • commercieel technische bedrijfskunde (HBO)
 • managementwetenschappen (WO)

Aanvullende opleidingen en cursussen

 • praktijkdiploma boekhouden
 • didactiek en presentatietechnieken
 • professionele communicatie o.b.v. transactionele analyse
 • coachingsvaardigheden en verdiepingsopleiding coaching
 • LEAN procesmanagement
 • doorlopend: permanente educatie via professionaliseringsagenda van de Ooa

Certificering

 • certified management consultant (ICMCI / Ooa)
 • registerinformaticus (NGI/NGN afd. VRI)
 • KING Keurmerk e-adviseur (VNG – KING) c.q. “leverancier”