Certificering

ooa-logoLogo-cmclogo-gld  Logo-VRI      logo-NGI-NGN    

Om aantoonbaar aan kwaliteitseisen te voldoen heeft Albert van Nuil zich aangesloten bij beroepsverenigingen en heeft hij zich laten toetsen en certificeren door onafhankelijke instanties.

CMC en Ooa

Albert is internationaal gecertificeerd als certified management consultant. Een certified management consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Opdrachtgevers hebben de garantie dat een adviseur die CMC is minimaal vijf jaar ervaring heeft met het werken in complexe adviesopdrachten, waarbij tenminste drie jaar sprake is van een grote mate van zelfstandigheid in redelijk complexe adviesprojecten. Voor CMC’ers geldt dat het permanent bijhouden van hun professionele ontwikkeling centraal staat. Een certified management consultant is gerechtigd de titel CMC achter zijn naam te voeren. Albert is ook lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). De Ooa is de eerste beroepsvereniging voor adviseurs en kent een lange geschiedenis. De Ooa is een kennisplatform voor leden, met inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en certificering.

In Nederlands is de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) tevens de enige instantie die het CMC predikaat aan een adviseur kan toekennen. Zie de website van de Ooa voor meer informatie over de Ooa en de achtergronden van het CMC predikaat.

Ngi-NGN en VRI

Albert is lid van het Ngi-NGN platform en gecertificeerd lid van de afdeling voor registerinformatici (VRI). Het Ngi-NGN is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers, een onafhankelijk platform waar ruim 2.500 leden hun kennis verdiepen en hun netwerk  onderhouden. Het Ngi bestaat al sinds 1959. Het Ngi-NGN biedt dé mogelijkheid om alle ontwikkelingen op ICT-gebied goed bij te houden, kennis te verdiepen en je netwerk te onderhouden. De VRI is in 1984 opgericht met als doel de informatici te verzamelen in een register, die bereid waren zich te onderwerpen aan een gedragscode. De gedragscode zoals die door de VRI is opgesteld, stelt eisen aan de professionaliteit van informatici en aan het kwalitatief verantwoord en maatschappelijk betrokken uitoefenen van informatica-beroepen. In de loop van de jaren is ook permanente educatie tot de plichten van de leden gaan behoren. Een geregistreerd lid van de VRI is gerechtigd de titel RI achter zijn naam te voeren.

De VRI is sinds 1-1-2013 onderdeel van het Ngi-NGN, dat op zijn beurt sinds 1-1-2017 is ondergebracht binnen de KNVI. Zie de website van het Ngi-NGN en de website van de KNVI voor meer informatie.

KING-Keurmerk

Albert is in het bezit van het KING-Keurmerk e-adviseurs. E-adviseurs zijn zelfstandige adviseurs die gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de e-overheid en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. E-adviseurs kunnen verschillende rollen vervullen, zoals coach, procesbegeleider, projectleider of inhoudsdeskundige.

Zie de website van het KING voor meer informatie.