Management en organisatie-ontwikkeling vanuit visie en ervaring

Welkom op mijn website. Ik ben Albert van Nuil en ik sta jou en je organisatie graag bij als verandermanager, interim-manager, programmamanager, adviseur of coach. Samenvattend hou ik mij bezig met management en organisatieontwikkeling. Met opleidingen op het gebied van verandermanagement, bedrijfskunde en coaching als basis en met meer dan 30 jaar ervaring als manager en coach heb ik elke organisatie en elke medewerker wel iets te bieden. Vandaar: management en organisatieontwikkeling vanuit visie en ervaring!

Verandermanagement

Verandermanagement richt zich op het transitieproces van een bestaande naar een nieuwe situatie en, waarschijnlijk het belangrijkste daarin, op de ontwikkeling van mensen daarin. Hierin komen mijn kennis en ervaring integraal van pas. In vrijwel alle verandertrajecten kan ik een leidende of ondersteunende rol spelen. Een mensgerichte benadering zie ik daarbij als vanzelfsprekend om blijvend succes te garanderen.

Interim-management en programmamanagement

Door verschillende oorzaken kan een leidinggevende functie vacant raken. Het zoeken naar een nieuwe leidinggevende c.q. manager kan de nodige tijd vergen. Het kan ook de uitgelezen mogelijkheid zijn om het team of de afdeling tijdelijk eens door een externe deskundige te laten bekijken en te laten leiden. Dat kan mogelijk het gehele leiderschap in de organisatie versterken. Ik heb veel ervaring als interim-manager en kan met een frisse blik vaak zaken aan het licht brengen die interne mensen soms niet zien en daar gericht op inspelen.

Ook kan ik structuur brengen in de omgang met projecten en de opzet en uitvoering daarvan verbinden aan de strategische doelen. Het goed opzetten van een portfolio en een goede structuur vraagt om kennis van methoden en tools voor projectmanagement en de slagkracht om dit in een organisatie verankeren. Als (tijdelijk) programmamanager kan ik die taken succesvol uitvoeren.

Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten zich blijven aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Om optimaal te profiteren van de kennis en kracht van professionele medewerkers is het van groot belang dat organisaties en medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dat kan gaan om kleine aanpassingen, een vergroting van competenties, een betere teamprestatie en om andere kleine of grotere verbeteringen. Ik kan deze ontwikkeling van de organisatie begeleiden.

Coaching

Ik richt mij uitsluitend op professional coaching. Dit houdt in dat ik alleen een coachende rol aanbied in een werkgerelateerde relatie. Basis daarbij is een gelijkwaardige relatie tussen de opdrachtgever, de gecoachte persoon en de coach. Vaak is de opdrachtgever de leidinggevende van de gecoachte persoon. Dat vereist een vertrouwensband tussen de drie partijen met een eigen integere en onafhankelijke rol van de coach. De gecoachte persoon weet doorgaans heel goed zelf hoe hij of zij inhoudelijk diens werk moet doen. Professional coaching heeft als doel je persoonlijke eigenschappen en competenties ten volle te leren gebruiken en zodoende nog beter en met meer plezier je werk te kunnen doen. Voor mijn werk als coach verwijs ik je naar mijn website op albertvannuil.nl.

Focus bepaalt de richting, niet de grens

Mijn focus ligt op de bovengenoemde onderwerpen. Daarnaast heb ik kennis en ervaring op een aantal specifieke terreinen. Dat zijn onder meer ICT management, informatieplanning, gemeentelijke burgerzaken en de optimalisering van bedrijfsvoering en publieke dienstverlening bij gemeenten en woningcorporaties. Door deze brede kennis en ervaring kan ik bij uitstek meerdere vakgebieden aan elkaar verbinden.