Verandermanagement

Wij richten ons op verandermanagement, interim-management en programmamanagement. Bij elke vorm van management is een andere grondhouding gewenst, maar de scheidslijnen daarvan zijn niet hard. Competenties, kennis en ervaring zijn in alle drie soorten management te gebruiken. Of het nu om projecten, een programma of om een taak als interim-manager gaat, vrijwel altijd moeten er een of meer transities worden gemaakt. Daarom staat verandermanagement centraal.

Meer over verandermanagement

Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten zich blijven aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Om optimaal te profiteren van de kennis en kracht van professionele medewerkers wordt soms voor zelfsturende teams gekozen of wordt veel verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd. Dat kan een goede keuze zijn, mits de randvoorwaarden goed zijn en de organisatie de kans krijgt zich in de goede richting te ontwikkelen. Managers, medewerkers en teams moeten daarvoor een ontwikkeling doormaken. Wij kunnen deze ontwikkeling van de organisatie begeleiden.

Meer over organisatieontwikkeling

Leiderschap

Leiderschap en management worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een wezenlijk verschil. Een leider is in staat een visie te ontwikkelen en doelen te stellen. Hij kan ook mensen mee krijgen die samen met hem die doelen kunnen verwezenlijken. Leiderschap gaat verder dan het beheersen van een organisatie. Een leider gaat voorop op de weg naar succes en kan veranderingen teweegbrengen. Veel managers worstelen met de verwachting ook een goede leider te zijn. Wij denken en helpen graag mee om beide rollen goed te beheersen.

Meer over leiderschap

focus bepaalt de richting, niet de grens

Mijn focus ligt op de bovengenoemde onderwerpen: management, leiderschap en ontwikkeling van organisaties. Ook fungeer ik als professional coach. Daarnaast heb ik kennis en ervaring op een aantal andere terreinen. Dat zijn onder meer ICT management, informatieplanning, gemeentelijke burgerzaken en de optimalisering van bedrijfsvoering en publieke dienstverlening bij gemeenten en woningcorporaties. Door deze brede kennis en ervaring kan ik bij uitstek meerdere vakgebieden aan elkaar verbinden.
Vandaar: management en organisatieontwikkeling vanuit visie en ervaring!